Tờ khai chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Tờ khai chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK là văn bản, biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại Giao ngày 20 tháng 3 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số ls/hph-2012/tk

Hướng dẫn điền mẫu tờ khai chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Để thực hiện thủ tục chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự, bạn cần điền đầy đủ các nội dung được thể hiện trên tờ khai chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK, cụ thể gồm các thông tin: họ tên người nộp hồ sơ; số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu; địa chỉ liên lạc; số điện thoại; thư điện tử; giấy tờ cần chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự; đánh dấu X để đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xuất trình tại Bộ Ngoại giao; thông tin về quốc gia mà giấy tờ trên sẽ được sử dụng.

Sau khi khai đầy đủ các thông tin, người nộp hồ sơ cần phải ký tên, ghi rõ họ tên, và thời gian khai mẫu số LS/HPH-2012/TK.

Xem toàn văn mẫu tờ khai chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Mẫu LS/HPH-2012/TK
Form LS/HPH-2012/TK

TỜ KHAI CHỨNG NHẬN/ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ
Application for consular authentication

 

1.

 

 

Họ và tên người nộp hồ sơ: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

Full name of the applicant

2.Số CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ thay thế hộ chiếu:

ID/Passport/Travel Document No.:

. . . .  . . . . . . . . …………………………………

Ngày cấp:…………………………

Date of issue (dd/mm/yyyy)                                       

3.Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………

Contact address

Số điện thoại:  . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Telephone No.

Thư điện tử:……………………………

Email address

4.Giấy tờ cần chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự:

Document(s) requiring consular authentication

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                  Tổng cộng: . . . . . . .  văn bản

                                                                                               Total                    document(s)

 

5.Trong trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện để được chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật, tôi đề nghị chứng nhận giấy tờ đã được xuất trình tại Bộ Ngoại giao

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu đồng ý)

If the document(s) fail(s) to meet conditions for consular authentication under the law, I apply for certification that the document(s) has/have been seen at the Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs

(Mark X in the box if you agree)

6.Giấy tờ trên sẽ sử dụng tại nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Country where the document(s) has/have  to be used

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ này.
I hereby certify that, to the best of my knowledge and belief, the statements provided here are true and correct. I am fully liable for the authenticity of this dossier.

 

Ghi chú: dành cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ

For authorized officers only ……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

…….., ngày ……tháng …….năm ….

Place  and date (dd/mm/yyyy)

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Applicant’s signature and full name 

Mẫu tờ khai chứng nhận/ hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK được ban hành kèm theo thông tư số 01/2012/TT-BNG chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2012. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hay cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thì có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top