Toàn văn Bộ Luật Lao động 2019

Bộ Luật Lao động 2019 mới được ban hành ngày 20/11/2019 vừa qua đã bổ sung và đưa ra nhiều quy định mới với người lao động, người học nghề, người tập nghề, người làm việc không có quan hệ lao động; người sử dụng lao động; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; và các cơ quan tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Bộ Luật Lao động 2019

Phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Đôi điều về Bộ Luật Lao động 2019

Bộ Luật Lao động 2019 gồm 17 chương 220 điều, cụ thể:

– Chương 1: Những quy định chung, gồm 8 điều

– Chương 2: Việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động, gồm 4 điều

– Chương 3: Hợp đồng lao động, gồm 46 điều

– Chương 4: Giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề, gồm 4 điều

– Chương 5: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, gồm 27 điều

– Chương 6: Tiền lương, gồm 15 điều

– Chương 7: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, gồm 12 điều

– Chương 8: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, gồm 15 điều

– Chương 9: An toàn, vệ sinh lao động, gồm 3 điều

– Chương 10: Những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, gồm 8 điều

– Chương 11: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác, gồm 25 điều

– Chương 12: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gồm 2 điều

– Chương 13: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, gồm 9 điều

– Chương 14: Giải quyết tranh chấp lao động, gồm 33 điều

– Chương 15: Quản lý nhà nước về lao động, gồm 2 điều

– Chương 16: Thanh tra lao động, xử lý vi phạm pháp luật về lao động, gồm 4 điều

– Chương 17: Điều khoản thi hành, gồm 3 điều

Xem toàn văn Bộ Luật Lao động 2019

Để xem toàn bộ văn bản Bộ luật lao động 2019 trực tuyến, hãy click vào đây hoặc https://pnvt.vn/bo-luat-lao-dong-2019-xem-online/.

Sẵn đây, PNVT tự giới thiệu là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài và xử lý các trường hợp khó về giấy phép lao động tại 32 tỉnh thành của Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top