Người lao động nước ngoài nào thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH ngày 18/3/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì các đối tượng người lao động nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam:

1- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

3- Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

4- Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, bao gồm người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Nếu người nước ngoài có đủ các điều kiện trên thì hàng tháng phải đóng mức bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội là từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Riêng trường hợp người nước ngoài không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top