Trọn bộ thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Doanh nghiệp của bạn đang có ý định làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài để họ được làm việc hợp pháp tại Việt Nam? Các bạn đang cần tìm thành phần hồ sơ, mẫu khai cũng như cách làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài? Rất đơn giản, hãy tham khảo bài viết này, mọi vấn đề sẽ được giải đáp. Trường hợp, các bạn còn có những những mắc cho các hồ sơ khó, hồ sơ có vướng mắc thì hãy gọi đến PNVT để được các chuyên gia trực tiếp xử lý hồ sơ nhiều năm tư vấn và hỗ trợ nhé.

Dịch vụ làm giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

thủ tục làm work permit

Hồ sơ thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Loại thủ tục xin work permit cho người nước ngoàiThành phần hồ sơ
I. Hồ sơ cấp mới Giấy phép lao động
1) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là chuyên gia– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là chuyên gia lao động: 1) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên tại cơ quan, doanh nghiệp tại nươc ngoài,…; hoặc 2) Giấy xác nhận chuyên gia của cơ quan/ doanh nghiệp tại nước ngoài; 3)
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia: 1) Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài. 2) Trường hợp được doanh ngiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
2) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là nhà quản lý– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là nhà quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài (như bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..).
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ (miễn hợp pháp hóa lãnh sự).
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
3) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là giám đốc điều hành– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (còn thời hạn không quá 12 tháng)
– Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.
– Văn bản chứng minh là giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài: Bằng tốt nghiệp đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên,…
– 02 ảnh mầu 4cm x6cm phông nền trắng.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
– Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là giám đốc điều hành. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ở nước ngoài.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
4) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là giáo viên– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.(có thời hạn trong 12 tháng)
– Lý lịch tư pháp theo quy định
– Văn bản chứng minh là giáo viên: 1) Chứng chỉ giảng dạy, phải có xác nhận kinh nghiệm làm việc.2) Giấy xác nhận có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
– 02 ảnh màu có kích thước 4cm x6cm
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu.
Lưu ý: Riêng trường hợp công ty giáo dục thì phải có thêm quyết định thành lập công ty.
5) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp chuyển công ty khác làm việc– Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
– 02 ảnh màu 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy khám sức khoẻ
– Giấp phép lao động cũ
– Bằng cấp liên quan
– Lý lịch tư pháp Việt Nam
– Giấy phép kinh doanh photo.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
6) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp chuyển công việc mới cùng công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Hộ chiếu (Sao y có chứng thực); 02 ảnh màu (4cm x 6cm);
– Bằng đại học hoặc bằng Trung cấp học trên 1 năm
– Giấy xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương.
hồ sơ cấp mới giấy phép lao động

II. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp gia hạn giấy phép lao động– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy phép lao động cũ.
– 02 ảnh màu kích thước 4cm x 6cm.
– Hộ chiếu sao y bản chính
– Giấy khám sức khỏe.
Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

III. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động

1) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị mất– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan công an.
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc photo
2) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động bị hỏng (bị ố, bị rách, bị ướt, mực, hay hình thẻ không còn rõ).– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Giấy phép cho người lao động bị hỏng (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm (Phông nền trắng không mang mắt kính)
– Hộ chiếu sao y hoặc phô tô
3) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do đổi số hộ chiếu– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 ảnh màu, kích thước 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
– Giấy phép lao động cũ đã được cấp.
– Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.
– Hộ chiếu photo (nguyên quyển)
4) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi địa chỉ công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.
– Đơn xin cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe.
5) Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp cấp lại giấy phép lao động do thay đổi tên công ty– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy đăng ký kinh doanh sao y
– Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
– 02 hình 4cm x 6cm
– Hộ chiếu
– Giấy phép lao động đã được cấp sao y bản chính.
– Giấy khám sức khỏe
Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động

IV. Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động (xin giấy xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động)

Thủ tục xin work permit cho người nước ngoài trường hợp miễn– Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
– Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài
– Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam), bằng cấp, giấy xác nhận kinh nghiệm, thư bổ nhiệm,
– Bản sao chứng thực Hộ chiếu của người lao động nước ngoài
– 02 ảnh 4 cm x6 cm (nền trắng) – không bắt buộc
* Lưu ý: giấy tờ do nước ngoài cấp phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động

Mẫu khai hồ sơ làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

* Với hồ sơ cấp mới thủ tục xin work permit cho người nước ngoài thì các bạn cần lưu ý 2 mẫu sau:

1) Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (còn gọi là mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH). Kết quả của khi thực hiện thủ tục đăng ký báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài chính là Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài.

2) Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (còn gọi là mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

* Với hồ sơ cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì các bạn cần mẫu giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (còn gọi là mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH)

Cách làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài

Thực tế có 2 cách làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài là:

1. Tự làm thủ tục xin work permit1 cho người nước ngoài khi các bạn có người chuyên trách xử lý hồ sơ, có kinh nghiệm thực hiện thủ tục. Lúc này, người trực tiếp xử lý hồ sơ cần biết quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trong khoảng ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH kèm giấy phép đăng ký kinh doanh đến Sở Lao động Thương binh và xã hội để được xem xét và giải quyết.

Bước 2: Trong khoảng 15 ngày làm việc, người sử dụng lao động sẽ mang theo biên nhận đến Sở Lao động Thương binh nhận Thông báo chấp thuận vị trí làm việc của người lao động nước ngoài (nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trường hợp không ra thông báo Sở sẽ có thông báo cụ thể khác).

Bước 3: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

2. Sử dụng dịch vụ làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài khi hồ sơ có những vướng mắc, các bạn không biết cách xử lý hồ sơ, hoặc có ít kinh nghiệm, không nắm chắc khả năng đậu hồ sơ.

Khi sử dụng dịch vụ làm thủ tục xin work permit cho người nước ngoài, các bạn không cần bận tâm đến quy trình thực hiện thủ tục ở trên, vì PNVT sẽ hỗ trợ trọn gói từ A-Z, bao gồm dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ nước ngoài. Trường hợp các bạn muốn tự làm thủ tục nhưng cũng muốn tham khảo ý kiến của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ thì PNVT cũng sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ, chia sẻ, các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tự nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top