Cách dịch xếp hạng, loại hình đào tạo trong văn bằng, bảng điểm sang tiếng Anh

Để thống nhất bản dịch tiếng Anh với nhau, đặc biệt trong trường hợp, nhiều biên dịch cùng dịch cho cùng một đối tượng thì việc thống nhất thuật ngữ càng quan trọng, đặc biệt là văn bằng, bảng điểm, học bạn, xác nhận tốt nghiệp…. Trong quá trình dịch thuật và tham chiếu từ khách hàng, và theo văn bản pháp luật liên quan thì PNVT đưa ra cách dịch sau đây:

Cách dịch xếp hạng, loại hình đào tạo trong văn bằng, bảng điểm sang tiếng Anh
Cách dịch xếp hạng, loại hình đào tạo trong văn bằng, bảng điểm sang tiếng Anh

Xếp loại học lực, hạnh kiểm

Xuất sắc: Excellent

A (8,5-10) –> Giỏi: Very good

B (7,0-8,4) –> Khá: Good

Trung bình khá: Fairly good

C (5,5-6,9)–> Trung bình: Average

D (4,0-54) –> Trung bình yếu: Below average

F (<4,0) Yếu: Weak

Kém: Poor

Trong khi những nguồn nước ngoài thì thích dùng:

Xuất sắc: High Distinction

Giỏi: Distinction

Khá: Credit

Trung bình khá: Strong pass

Trung Bình: Pass

Yếu, kém: Fail

Hệ đào tạo thì có:

Chính quy : full-time

Vừa học vừa làm: part-time

Học từ xa: Distance learning

Tự học có hướng dẫn : Guided self-learning

Vì hạnh kiểm và học lực cũng thường xếp hạng trung bình, khá, tốt, nên để đơn giản hóa, các biên dịch PNVT nên dùng cách thứ nhất nêu trên nhé, tức good, very good…

5/5 - (4 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top