Mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được mọi người gọi tắt là mẫu 2 thông tư 18/2018. Đây là mẫu văn bản do đại diện doanh nghiệp/ tổ chức gửi Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nhằm giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị.

mẫu số 2 thông tư 18/2018

Sử dụng mẫu số 2 thông tư 18/2018/tt-blđtbxh trong trường hợp nào?

Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp/ tổ chức; căn cứ yêu cầu công việc và tình hình đáp ứng lao động tại đơn vị, thì doanh nghiệp/ tổ chức xác định lại nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Căn cứ vào văn bản trước đây về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần thông tin và giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với các nội dung: vị trí công việc, chức danh, số lượng người, thời gian làm việc…. Cụ thể văn bản cần nêu rõ các đề mục sau:

– Vị trí công việc, số lượng người, thời gian làm việc đã được chấp thuận trước đây.

– Vị trí công việc, số lượng người, thời hạn làm việc đã sử dụng.

– Vị trí công việc, số lượng người, thời hạn làm việc và lý do sử dụng người lao động nước ngoài có nhu cầu thay đổi.

>>> Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

>>> Mẫu số 7 thông tư 40/2016

Điểm cần lưu ý khi khai mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

– Điều quan trọng khi khai mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là:

– Nêu đầy đủ, chính xác vị trí công việc, số lượng, chức danh công việc, thời hạn làm việc, hình thức làm việc, địa điểm làm việc được chấp thuận; đã làm việc;

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài khi có nhu cầu thay đổi;

– Nêu rõ tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có) và yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của người nước ngoài;

– Lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

– Mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH phải được đại diện lãnh đạo doanh nghiệp ký tên và đóng dấu.

Tải download mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

Để tải mẫu số 2 thông tư 18/2018 .doc hoặc pdf, bạn hãy bấm CLICK TẢI NGAY để tải mẫu về máy hoặc click những link dự phòng bên dưới:

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-so-2-thong-tu-18-2018-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.pdf

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-so-2-thong-tu-18-2018-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.doc

http://www.mediafire.com/file/asjj7e2o5cm56cy/mau-so-2-thong-tu-18-2018-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/26vh34q60xih5vn/mau-so-2-thong-tu-18-2018-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-viet-nam.doc/file

Mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH – báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là văn bản được phép điều chỉnh những nội dung trên mẫu số 1 – giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước đó, nếu tình hình thực tế của doanh nghiệp cần có sự thay đổi nhu cầu. Để biết rõ hơn về cách sử dụng mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH bạn hãy liên hệ với chuyên gia xử lý giấy phép lao động của chúng tôi.

5/5 - (4 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top