Nghị định số 11/2016/NĐ-CP cấp giấy phép lao động không bằng đại học?

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 về cấp giấy phép lao động là nghị định hướng dẫn chi tiết việc làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 11/2016 gồm 3 chương, 20 điều, quy định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc cấp mới giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ngoài ra, nghị định còn nêu rõ việc thu hồi giấy phép lao động, trục xuất lao động đối với công dân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động.

Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Thủ tục xin giấy phép lao động

nghị định 11/2016/nđ-cp

Nghị định 11/2016/NĐ-CP có gì mới?

Nghị định 11/2016 là điểm nhấn về cấp giấy phép lao động khi có những điểm thay đổi rõ ràng mà những quy định trước đây chưa hề có. Những điểm mới của Nghị định 11/2016/NĐ-CP phải kể đến là:

– Quy định rõ chức vụ và điều kiện cụ thể đối với các chức vụ nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật. Chẳng hạn, chức vụ chuyên gia, đòi hỏi người lao động nước ngoài phải thỏa mãn một trong hai điều kiện: i) có giấy xác nhận chuyên gia do công ty nước ngoài cấp; hoặc ii) có bằng đại học và xác nhận ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

– Quy định thêm về trường hợp và điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Quy định cụ thể từng thành phần hồ sơ cần phải làm gì

– Quy định các trường hợp đặc biệt …..

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định đối tượng lao động nước ngoài nào?

Theo khoản 1, điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng được áp dụng trong nghị định là công dân ngước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Nghị định 11/2016/NĐ-CP cấp giấy phép không bằng đại học?

Theo nghị định 11/2016 này, người lao động nước ngoài không cần bằng đại học vẫn có thể xin giấy phép lao động. Có thật không? PNVT đã tư vấn cho nhiều trường hợp và giúp họ xin được giấy phép lao động tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, cần phải có biểu mẫu nhất định thì mới làm đúng nghị định 11/2016 này, đó là mẫu giấy xác nhận chuyên gia (Expert confirmation letter hoặc Expert certificate). Theo nghị định 11/2016 này, cần phải xác nhận người này là chuyên gia cụ thể trong lĩnh vực gì, không thể nói chung chung, vì vậy đây là một điểm nhỏ để chúng ta tham khảo.

Hiệu lực thi hành của nghị định 11/2016/NĐ-CP

Theo điều 19, thì nghị định số 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Đồng thời theo điều 19 của nghị định này thì Nghị định số 102/2013/NĐ-CP; Điểm a Mục 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực. Nghĩa là kể từ ngày 01/04/2016, nghị định 11/2016 thay thể toàn bộ nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 về cấp giấy phép lao động là cẩm nang không thể thiếu của người muốn làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. Ngoài nghị định này, bạn cần xem thêm thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016. Nếu bạn còn thắc mắc nào về Nghị định 11/2016 thì hãy nhấc máy và gọi ngay cho PNVT chúng tôi nhé. Chuyên gia làm giấy phép lao động của PNVT sẽ giải đáp mọi thắc mắc miễn phí cho bạn, đặc biệt chúng tôi có thể hỗ trợ bạn có được giấy phép lao động một cách dễ dàng và đơn giản mà rất hiếm công ty dịch vụ, công ty luật có thể giúp đỡ cho bạn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top