Thông tư là gì nghị định là gì? Thông tư, nghị định tiếng Anh là gì?

Chúng ta thường đọc văn bản pháp luật, không ít lần chúng ta gặp phải các thuật ngữ nghị định, thông tư, bài viết này sẽ giúp chúng ta biết rõ thông tư là gì nghị định là gì? nghị định thông tư tiếng Anh là gì? để chúng ta đọc văn bản thì dễ nhận diện và hiểu toàn diện hơn. Chúng ta dành ít phút đọc nhé.

Dịch vụ làm giấy phép lao động

thông tư là gì nghị định là gì

Nghị định là gì?

Nghị định là văn bản pháp luật được Chính phủ ban hành, chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất có quyền lự cao nhất.

Nghị định dùng để: quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh,quyết định của Chủ tịch nước; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ thành lập…

Giá trị pháp lý: Nghị định có giá trị pháp lý thấp hơn so với Hiến pháp, luật và pháp lệnh, nhưng cao hơn so với những văn bản quy phạm pháp luật khác do cơ quan nhà nước từ cấp Bộ đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

Thông tư là gì?

Thông tư là văn bản pháp luật do cơ quan Bộ ban hành (như Bộ lộ động, Bộ xây dựng…) để hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thông thường, Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ, liên quan đến ngành hay lĩnh vực do bộ, ngành quản lí. Thông tư có hai loại: thông tư do một bộ, ngành ban hành và thông tư liên tịch do hai hay nhiều bộ, ngành ban hành để hướng dẫn nghị định của chính phủ có liên quan đến các lĩnh vực do các bộ, ngành đó quản lí.

Như vậy thông tư là văn bản để hướng dẫn sử dụng nghị định, thông tư sẽ chi tiết hóa và đưa nghị định chính phủ vào thực hiện trong đời sống.

Thông tư là gì nghị định là gì?

Như vậy 2 định nghĩa trên giúp chúng ta hiểu rõ Thông tư là gì nghị định là gì? Sau khi hiểu rõ định nghĩa Thông tư là gì nghị định là gì, chúng ta sẽ dễ dàng dịch Thông tư, nghị định tiếng Anh là gì?

Thông tư, nghị định tiếng Anh là gì?

Nghị định tiếng Anh là gì? nghị định tiếng Anh là Decree, chữ decree có thể đóng vai trò là danh từ và động từ. Decree (n) là nghị định, còn decree (v) là quyết định.

Thông tư tiếng Anh là gì? thông tư tiếng Anh là Circular

Một số ví dụ về nghị định, thông tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh (song ngữ)

1/ NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tạm dịch tiếng Anh: DECREE NO. 11/2016/NĐ-CP ISSUING DETAILED REGULATIONS ON IMPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LABOR CODE REGARDING FOREIGN WORKERS IN VIETNAM

2/ THÔNG TƯ SỐ 40/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tạm dịch tiếng Anh là: CIRCULAR NO. 40/2016/TT-BLĐTBXH GIVING GUIDANCE ON IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO.11/2016/NĐ-CP DATED FEBRUARY 03, 2016 DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LABOR CODE IN RESPECT OF FOREIGN WORKERS IN VIETNAM

Kết luận: Chúng ta biết rõ Thông tư là gì nghị định là gì? Thông tư, nghị định tiếng Anh là gì? Có bất kỳ thắc mắc gì hãy Bình luận bên dưới bài viết.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top