Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên các Bộ bằng tiếng Anh

Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên các Bộ bằng tiếng Anh là văn bản do Bộ Ngoại Giao ban hành ngày 09/07/2009. Thông tư này gồm 11 bảng phụ lục hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

11 bảng phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên các Bộ bằng tiếng Anh

Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên các Bộ bằng tiếng Anh đã ban hành 11 bảng phụ lục về hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại, cụ thể:

– Bảng 1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

– Bảng 2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

– Bảng 3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

– Bảng 4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

– Bảng 5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

– Bảng 6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

– Bảng 7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

– Bảng 8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

– Bảng 9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

– Bảng 10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

– Bảng 11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Dịch tiếng Hàn sang tiếng Việt

Các ký hiệu viết tắt tiếng Anh của các cơ quan nhà nước trong thông tư số 03/2009/TT-BNG

Ngoài phần dịch sang tiếng Anh tên Quốc tịch, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước, bảng phụ lục (được ban hành kèm theo thông tư số 03/2009/TT-BNG) còn quy định tên viết tắt theo chữ cái tiếng Anh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được dịch trên cơ sở thực tế các cơ quan đã sử dụng trong các văn bản đối ngoại. Và bạn có thể yên tâm sử dụng các ký hiệu viết tắt bằng tiếng Anh này.

Ví dụ:

Bộ Quốc phòng có ký hiệu viết tắt là MND (Ministry of National Defence)

Bộ Công an có ký hiệu viết tắt là MPS (Ministry of Public Security)

Phạm vi, nội dung thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên các Bộ bằng tiếng Anh được xem là văn bản hướng dẫn một cách đầy đủ nhất việc dịch thuật tiếng Anh:

+ Tên Quốc hiệu, tên cơ quan và chức danh trong hệ thống hành chính nhà nước cấp trung ương;

+ Tên của các đơn vị thuộc cơ quan và Uỷ ban nhân dân các cấp;

+ Tên các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thông tư số 03/2009/TT-BNG gồm 2 điều khoản, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bạn cứ yên tâm sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh tên các cơ quan hành chính nhà nước có trong bảng phụ lục. Nếu bạn có vướng mắc về Thông tư số 03/2009/TT-BNG quy định tên các Bộ bằng tiếng Anh thì hãy liên hệ với Trung tâm Biên phiên dịch Quốc Gia Bộ Ngoại giao để tham khảo về cách dịch cụ thể. Trường hợp bạn có nhu cầu dịch thuật văn bản chuẩn xác, nhanh chóng, lấy liền trong ngày thì hãy liên hệ với công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt ở Bình Thạnh, TPHCM nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top