Ủy ban nhân dân TPHCM ra chỉ đạo mới hỗ trợ việc làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo công văn số 2176/UBND-VX ngày 11/6/2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo sau:

1. Tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng, có thu phú, tổ chức việc đón tiếp, xét nghiệm nhanh.

2. Các dịch vụ vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại, nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn, đầy đủ. Đề nghị Công an thành phố lưu ý có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy).

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch bệnh./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top