Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Bà Rịa Vũng Tàu

Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh là Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bài viết này sẽ giới thiệu đôi nét về 2 cơ quan này cùng các thông tin liên hệ để các bạn thuận tiện trong việc giao dịch và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Bà Rịa Vũng Tàu

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ngoài khu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ngoài khu công nghiệp là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, với lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi giải quyết thủ tục cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Dưới đây là thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

– Địa chỉ: số 11 Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Điện thoại: (84-254) 3541.812

– Fax: (84-254) 3540.705

– Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

– Website: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu. Cơ quan này được thành lập theo quyết định số 485/TTg ngày 29/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động các khu công nghiệp, có nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về Khu công nghiệp và Khu chế xuất và Khu kinh tế.

Trong lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài, cơ quan này sẽ giải quyết việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thông tin liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

– Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Điện thoại: (0254)3 816 640

– Fax: (0254)3 858 531

– Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn

– Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

Như vậy, 2 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động ở Bà Rịa Vũng Tàu là Sở Lao động và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Để hiểu hơn về 2 cơ quan này, các bạn hãy truy cập vào 2 trang website trên đây. Nếu các bạn muốn được tư vấn việc làm giấy phép lao động với từng trường hợp cụ thể thì hãy liên hệ với PNVT để được tư vấn và hỗ trợ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top