Home Miễn thị thực 5 năm

Miễn thị thực 5 năm

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam là đối tượng được xin giấy miễn thị thực 5 năm, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây được xem là chính sách ưu tiên của Chính Phủ Việt Nam dành cho những người có “dòng máu Lạc Hồng” hoặc có quan hệ hôn nhân, huyết thống với công dân Việt Nam.