Home Thẻ tạm trú 14 đối tượng được cấp thẻ tạm trú Việt Nam

14 đối tượng được cấp thẻ tạm trú Việt Nam

14 đối tượng được cấp thẻ tạm trú được Luật sửa đổi bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam năm 2019 quy định rất rõ ràng và cụ thể. Người nước ngoài nếu thuộc một trong 14 đối tượng này sẽ được xét cấp thẻ tạm trú theo quy định và chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2020.

đối tượng được cấp thẻ tạm trú

1. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1

Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1.

2. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT2

Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT2.

3. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT3

Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT3.

4. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1.

5. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ2

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ2.

6. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NN1

Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NN1.

7. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NN2

Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NN2.

8. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LS

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LS.

9. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu TT

Người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu TT.

10. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu DH

Người vào thực tập, học tập ở Việt Nam là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu DH.

11. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu PV1

Phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu PV1

12. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LV1

Người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LV1.

13. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LV2

Người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LV2.

14. Đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NG3

Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ là các đối tượng được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu NG3.

Để tìm hiểu thành phần hồ sơ làm thủ tục cho các đối tượng được cấp thẻ tạm trú trên đây các bạn hãy tham khảo 7 loại thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại đây. Nếu các bạn muốn sử dụng dịch vụ làm thẻ tạm trú nhanh, có kết quả trong 1 ngày làm việc thì hãy gọi đến văn phòng của PNVT nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “14 đối tượng được cấp thẻ tạm trú Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.