ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE FOR FOREIGNERS)  được ký bởi người nước ngoài. Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài. Mẫu đề nghị được ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải của Bộ Giao thông vận tải.

Ảnh mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

ảnh mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe

 

Nội dung của đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ dành cho người nước ngoài:

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent- Freedom – Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE
(Dùng cho người nước ngoài) – (For Foreigner only)

Kính gửi (To): Tổng cục ĐBVN (Sở Giao thông vận tải……….)
(……………………Transport Department)

 

Ảnh màu
photograph
3 x 4 cm

Tôi là (Full name): ………………………………………………………………..

Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ……………………………………………

Hiện cư trú tại (Permanent Address): ……………………………………………

Số hộ chiếu (Passport No.): ……………………………………………………….

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): …. tháng (month) ….năm (year)………

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.): ………………………………

Cơ quan cấp (Issuing Office): ……………………………………………………..

Tại (Place of issue): ……………………………………………………………….

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): …….. tháng (month)….. năm (year)…..

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence):..

………………………………………………………………………………………..

Mục đích (Purpose) (1): ……………………………………………………………..

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

– 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 colour photographs 3 x 4 cm);

– Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation);

– Bản sao chụp hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 sao chụp of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa);

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.
I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

………, date ….. month ….. year…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full name)

Ghi chú:

(1): Định cư lâu dài ở Việt Nam hoặc không định cư lâu dài ở Việt Nam.
(1): Long time or Short time of staying in Viet Nam

Tải mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

Để tải Tải mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài . DOC hoặc PDF, nhắn nút Click để tải bên dưới.

tải mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe

Link dự phòng

http://www.mediafire.com/file/czm5xhmv11p17mm/mau-don-de-nghie-doi-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo.pdf

http://www.mediafire.com/file/58j62edt8nb2hdp/mau-don-de-nghie-doi-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo.doc

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về mẫu đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài, gọi ngay PNVT, tất cả thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp.

5/5 - (5 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top