Quy định về việc sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Việc sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 4 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định về việc sử dụng lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Theo thông tư khi muốn sử dụng lao động người nước ngoài:

– Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài (Theo Mẫu số 1 đính kèm). Xem thêm Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Nếu có sự thay đổi về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình thay đổi đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài (Theo Mẫu số 2 đính kèm).

Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi. Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện theo Mẫu số 3 thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016. Xem thêm GIẢI PHÁP CHẮC CHẮN SỞ HỮU GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGAY LẦN NỘP ĐẦU TIÊN

Tham khảo: Internet

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top