Vợ hoặc chồng là người nước ngoài, có thẻ cư trú tại Việt Nam có được mua Bảo hiểm y tế không?

Theo điều 1 Luật Bảo hiểm Y tế năm 2018 khẳng định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau: “Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.” Như vậy, Luật này áp dụng cả với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế. Do đó, vợ hoặc chồng là người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam có thể tham gia bảo hiểm y tế ở Việt Nam. Xem tham khảo Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

Vợ hoặc chồng là người nước ngoài, có thẻ cư trú tại Việt Nam có được mua Bảo hiểm y tế không

Cũng theo quy định tại khoản 5, điều 12 của Luật này, đối tượng đóng bảo hiểm y tế gồm cả trường hợp theo hộ gia đình. Lưu ý nếu vợ hoặc chồng thuộc nhóm người lao động, người sử dụng lao động đóng hoặc được tổ chức bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước đóng hay ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì sẽ mua bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mà không theo diện hộ gia đình.
Mặt khác theo quyết định 595/QĐ- BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, như sau:

  • Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;
  • Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.”
    Từ những quy định trên đây, vợ hoặc chồng là người nước ngoài có sổ tạm trú ở Việt Nam có thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Và họ có thể đến Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cấp sổ tạm trú để thực hiện thủ tục mua bảo hiểm y tế.

Hồ sơ đăng ký mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm: Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, thẻ bảo hiểm y tế (photocopy) của các thành viên trong hộ (nếu có), tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top