Xin giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nghĩa là gì?

Hỏi: Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài được chia thành nhiều hình thức: có hình thức thực hiện hợp đồng lao động, có hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Và đa phần người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam sẽ theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động. Còn hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp cũng không phải là ít? Vậy xin giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp nghĩa là gì?

Đáp:

Theo nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì:

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng. Hay nói cách khác người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp là người đang làm việc tại công ty nước ngoài, được tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng, rồi sau đó được cử sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.

xin giấy phép lao động diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Người này muốn xin giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có thư bổ nhiệm và xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc tại công ty mẹ ở nước ngoài. Và dĩ nhiên, tiền lương của người này sẽ do công ty mẹ ở nước ngoài chi trả. (Trong trường hợp xin giấy phép lao động trễ, mà visa hết hạn, thì xem thêm mục gia hạn visa cho người nước ngoài để an tâm hơn trong quá trình xin giấy phép lao động).

Với trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong trường hợp này, người nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay thủ tục xin miễn giấy phép lao động.

làm giấy phép lao động 11 ngành dịch vụ

Nếu bạn muốn biết thủ tục xin giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài thì hãy gọi cho PNVT của chúng tôi. Cả hai trường hợp xin cấp mới giấy phép lao động và xin miễn giấy phép lao động đều được chuyên gia của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trọn gói. Bạn sẽ sớm nhận được kết quả như mong đợi.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top