Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (CEPIZA – Can Tho Export Processing and Industrial Park Zone Authority) là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính trên 9 lĩnh vực với 32 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại chỗ, trong đó có thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trong phạm vi các doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp của thành phố.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Đôi nét về Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Theo quy hoạch chi tiết của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các khu công nghiệp Cần thơ theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ.

Riêng với việc quản lý người lao động nước ngoài, cơ quan này thực hiện nhiệm vụ:

1. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3. Thu hồi giấy phép lao động

4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Địa chỉ, số điện thoại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tọa lạc tại địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo – P. An Phú – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ. Các bạn có thể liên hệ với cơ quan này qua số điện thoai: 02923.830773, Fax: 02923.830773, Email: cepiza@cantho.gov.vn.

Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, các bạn có thể truy cập vào Website: http://cepiza.cantho.gov.vn.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ hỗ trợ thực hiện các thủ tục ở những lĩnh vực nào?

* Lĩnh vực môi trường: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

* Lĩnh vực lưu thông hàng hóa: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D

* Lĩnh vực lao động nước ngoài: Cấp mới/ cấp lại/ thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

* Lĩnh vực đầu tư

– Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

– Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

– Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

– Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

– Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

– Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

– Chuyển nhượng dự án đầu tư

– Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

– Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

– Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Giãn tiến độ đầu tư

– Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

– Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

– Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

– Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

– Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

– Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

– Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

– Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

– Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản

* Lĩnh vực xây dựng

– Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình trong các khu công nghiệp

– Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình trong các khu công nghiệp.

Ngoài Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thì Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ cũng là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài ở thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, Bản quản lý tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động trong phạm vi quản lý của Ban, còn Sở Lao động là nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục trong phạm vi quản lý ngoài Ban.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top