Home Thẻ tạm trú Thời hạn thẻ tạm trú

Thời hạn thẻ tạm trú

Thời hạn của thẻ tạm trú từ 2-5 năm, căn cứ theo ký hiệu của thẻ tạm trú, tuy nhiên trong thực tế cũng khó có thể xin được thẻ tạm trú thời hạn 5 năm, chỉ áp dụng cho trường hợp là luật sư người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà thôi.

thời hạn thẻ tạm trú

Thời hạn thẻ tạm trú căn cứ vào ký hiệu của thẻ

  1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
  2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
  3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
  4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
  5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Hãy liên hệ chúng tôi để có thể tối đa hóa thời hạn thẻ tạm trú cho bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.