Thẻ tạm trú

Gồm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, đối tượng và các trường hợp được xin cấp thẻ tạm trú, những điều cần biết về làm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, người lao động nước ngoài, thân nhân đi cùng, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam. Lệ phí làm thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú. Dịch vụ làm thẻ tạm trú khẩn, gấp. Làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú, điền mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú (NA6, NA7, NA8…)

Scroll to Top