Home Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú

Tổng hợp tất cả thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, đối tượng và các trường hợp được xin cấp thẻ tạm trú, những điều cần biết về làm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, người lao động nước ngoài, thân nhân đi cùng, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam… Dịch vụ làm thẻ tạm trú nhanh, khẩn, gấp…