Dịch thuật

Dịch thuật, dịch thuật công chứng chính xác, chuẩn, trong ngày nhiều thứ tiếng như: Anh – Pháp – Đức – Nga – Hàn – Nhật – Thái -Phạn (Pali, Sanskrit) – Ý – Campuchia – Trung Quốc và nhiều thứ tiếng khác. Cung cấp những kiến thức liên quan đến dịch thuật (biên dịch viên, phiên dịch viên, thông dịch viên…) và công chứng tư pháp.

Scroll to Top