ĐIỀN THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đường đến Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt >>>

Cách ngã tư Hàng Xanh 50m, đoạn 2 chiều, hướng Quận 1, sau lưng Kim Oanh Group

liên hệ

Liên hệ theo dịch vụ

1/ Visa Việt Nam cho người nước ngoài

Ms. Chi: 028 3514 6513 |

0968 507 253 | pnvt911@gmail.com

Ms. Xuân: 028 3510 6199 |

0965 636834 | pnvt15@gmail.com

Ms. Trúc: 028 3513 6013 |

0962 9497 10 | pnvt07@gmail.com

Mr. Thuận: 028 3514 7572 |

0933 79 2626 | pnvt01@gmail.com

Ms. Ngọc: 028 3514 7572 |

0977 97 99 96 | visa996@gmail.com

Ms. Yến: 093 888 5110 |

yenphungocviet@gmail.com

2/ Giấy phép lao động TPHCM

Ms. Chi: 028 3514 6513 |

0968 507 253 | pnvt911@gmail.com

Ms. Trúc: 028 3513 6013 |

0962 9497 10 | pnvt07@gmail.com

Ms. An: 028 3514 7944 |

0981 059 551 | pnvt09@gmail.com

Ms. Xuân: 028 3510 6199 |

0965 636834 | pnvt15@gmail.com

Ms. Trang: 028 3514 7916 |

0909 226 553 | pnvt06@gmail.com

Ms. Ngọc: 028 3514 7572 |

0977 97 99 96 | visa996@gmail.com

3/ Visa nước ngoài cho người Việt Nam

Ms. Trang: 028 3514 7916 |

0909 226 553 | pnvt06@gmail.com

Ms. An: 028 3514 7944 |

0981 059 551 | pnvt09@gmail.com

Ms. Trúc: 028 3513 6013 |

0962 9497 10 | pnvt07@gmail.com

Ms. Trâm: 028 3514 7553 |

0979 420 744 | pnvt08@gmail.com

Ms. Xuân: 028 3510 6199 |

0965 636834 | pnvt15@gmail.com

Ms. Chi: 028 3514 6513 |

0968 507 253 | pnvt911@gmail.com

4/ Dịch thuật, công chứng, HPHLS

Ms. Trâm: 028 3514 7553 |

0979 420 744 | 0963963548 (zalo)| pnvt08@gmail.com

Ms. Xuân: 028 3510 6199 |

0965 636834 | 0909185513 (zalo) | pnvt15@gmail.com

Ms. Hiếu: 028 3514 7013 |

036 7573 289 | pnvt49@gmail.com

Ms. Trúc: 028 3513 6013 |

0962 9497 10 | 0909225110 (zalo) | pnvt07@gmail.com

Ms. Như: 028 3636 6750 |

0902 596 297 | pnvt80@gmail.com

5/ Thẻ Tạm Trú

Mr. Thuận: 028 3514 7572 |

0933 79 2626 | pnvt01@gmail.com

Ms. Ngọc: 028 3514 7572 |

0977 97 99 96 | visa996@gmail.com

Ms. Xuân: 028 3510 6199 |

0965 636834 | pnvt15@gmail.com

Ms. Chi: 028 3514 6513 |

0968 507 253 | pnvt911@gmail.com

6/ Miễn Thị Thực 5 năm

Mr. Thuận: 028 3514 7572 |

0933 79 2626 | pnvt01@gmail.com

Ms. Xuân: 028 3510 6199 |

0965 636834 | pnvt15@gmail.com

Ms. Chi: 028 3514 6513 |

0968 507 253 | pnvt911@gmail.com

Mrs. Ngọc: 028 3514 7572 |

0977 97 99 96 | visa996@gmail.com

7/ Đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài và Việt Nam (IAA)

Ms. Trang: 028 3514 7916 |

0909 226 553 | pnvt06@gmail.com

 

Liên hệ tuyển dụng:

Anh Sang (098 315 8979 – 0938 226 700)

Skype: ntsangct
Email: phungocviet03@gmail.com

TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1/ Trường hợp không ký hợp đồng kinh tế:

2/ Trường hợp ký hợp đồng kinh tế: