Home Dịch vụ khác Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

Cung cấp kiến thức chi tiết về thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; thông tin liên hệ của cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, các nước miễn hợp pháp hóa lãnh sự cho Việt Nam, các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và các văn bản quy định pháp luật liên quan đến HPHLS như: Thông tư 01/2012/TT-BNG, Nghị định 111/2011/NĐ-CP, Thông tư số 157/2016/TT-BTC, Tờ khai chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK