Visa Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Làm công văn nhập cảnh (để xin visa nhập cảnh), dán mới, gia hạn visa đến 01 năm, miễn thị thực 5 năm. Cẩm nang quy trình, mẫu hồ sơ, thủ tục gia hạn visa (du lịch, công tác, đầu tư, thăm thân…), xin visa nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào VN trong mùa Covid-19; Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh và dịch vụ gia hạn visa khẩn, nhanh trong 3 ngày làm việc.

Scroll to Top