Home Dịch vụ visa Visa Việt Nam Cho Người Nước Ngoài Mẫu điều chỉnh bổ sung theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Mẫu điều chỉnh bổ sung theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì có 6 mẫu mới được điều chỉnh, bổ sung: Mẫu số 01/PLI, Mẫu số 02/PLI, Mẫu số 07/PLI, Mẫu số 08/PLI, Mẫu số 16/PLI, Mẫu số 17/PLI.

mẫu giấy phép lao động

mẫu giấy phép lao động

Tải mẫu

Mẫu số 01/PLI Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Xem Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 07/PLI Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Tải Mẫu số 08/PLI Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

Mẫu số 16/PLI Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và mã số Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Download Mẫu số 17/PLI Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài đến làm việc.

6 mẫu mới về lao động nước ngoài theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 18/9/2023.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.