Doanh nghiệp có phải xin phiếu xác nhận hoàn thành cách ly?

Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý, giám đốc điều hành (sau đây gọi chung là chuyên gia) sau khi nhập cảnh Việt Nam và hoàn thành cách ly y tế tại nơi cách ly tập trung hoặc tại khách sạn sẽ được cấp phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế. Có văn bản này, các chuyên gia nước ngoài mới thực hiện được thủ tục xin cấp giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Vậy doanh nghiệp có phải xin phiếu xác nhận hoàn thành cách ly sau khi đối tượng này đã thực hiện cách ly theo quy định không?

Gia hạn giấy phép lao động cho nhà quản lý nhập cảnh trong dịch Covid-19

Gia hạn giấy phép lao động

Phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung

Đây là câu hỏi mà những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh hết sức quan tâm. Bởi nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ quy trình, cũng như chưa có kinh nghiệm xử lý việc nhập cảnh và làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trong mùa dịch Covid-19.

Trên thực tế, sau 15 ngày cách ly với kết quả xét nghiệm âm tính với virút Covid-19, thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ cấp phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế cho người người ngoài, doanh nghiệp không cần phải làm bất kỳ điều gì.

Trường hợp, trong 15 ngày cách ly có xét nghiệm dương tính với virút Covid-19 thì doanh nghiệp cần có sự liên hệ và chi trả phí điều trị cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top