Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 18/9/2023

Xem thêm:

Điểm mới của Nghị định 152/2020/NĐ-CP

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.