CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V & P – 0315542133

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V & P – 0315542133
Tên giao dịch (tiếng Anh):
V & P INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
V & P INVESTMENT JSC
Địa chỉ:
187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
187/7 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ HỒNG THẮNG
Mã số thuế:
0315542133 -Ngày bắt đầu thành lập: 05/03/2019
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; Dịch vụ quản lý tư vấn nguồn nhân lực; Dịch vụ quản lý tư vấn sản xuất (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý và môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý).
Giấy phép kinh doanh:
0315542133 -Ngày bắt đầu thành lập: 05/03/2019
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top