Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (Đại học kinh tế TPHCM)

Tên công ty – Mã số thuế:
Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (Đại học kinh tế TPHCM)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
INSTITUTE OF DEVELOPMENT AND RESEARCH
Tên viết tắt:
IDR
Địa chỉ:
279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh:
279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top