Công điện 03/CĐ-LĐTBXH: không có giấy phép lao động người nước ngoài sẽ bị trục xuất

Trước  tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có xu hướng ngày càng gia tăng và nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép  với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động Việt Nam, Chính Phủ quyết định chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng ban hành công điện 03/CĐ-LĐTBXH đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát, chấn chỉnh việc thực hiện tuyển dụng, báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động và thực hiện yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Cụ thể:

 

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH

Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương.

Giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp,…

Cơ sở, doanh nghiệp tại địa phương thực hiện báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

X lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Tải toàn văn công điện 03/CĐ-LĐTBXH

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top