Home Thông tin hữu ích Câu hỏi thường gặp & Kiến thức Giấy phép lao động có được dùng để chứng minh kinh nghiệm?

Giấy phép lao động có được dùng để chứng minh kinh nghiệm?

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là số năm làm việc của chuyên gia, lao động kỹ thuật tại một vị trí, chức danh nào đó trong doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài. Giấy xác nhận kinh nghiệm do tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cấp. Vậy giấy phép lao động Việt Nam có được dùng để chứng minh kinh nghiệm không?

Căn cứ  quy định của Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021:

Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức,  doanh nghiệp tại nước  ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao  động  kỹ thuật  hoặc  giấy  phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.

Giấy phép lao động
Giấy phép lao động

Như vậy, giấy phép lao động cũng được xem là văn bản chứng minh kinh nghiệm làm việc.

Trên mẫu giấy phép lao động Việt Nam cấp có ghi rõ thông tin về người lao động, vị trí (chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành), chức danh công việc và thời gian làm việc cụ thể.

Như vậy, theo nghị quyết Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện làm việc được xem là giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc. Nếu người nước ngoài chưa có Giấy phép lao động thì cần phải có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc do doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cấp.

Tuy nhiên, mỗi thời điểm, mỗi khác, quy định giấy phép lao động chứng minh kinh nghiệm làm việc có thể thay đổi. Để biết chính xác về quy định cũng như thành phần hồ sơ xin giấy phép lao động ở thời điểm hiện tại, các bạn hãy gọi HOTLINE của chúng tôi nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.