Mẫu công văn và danh sách lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh TPHCM để làm việc theo công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ

Ngày 29/5/2020, theo công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ, Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố gửi công văn đề nghị kèm danh sách người nước ngoài được nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc trước ngày 8/6/2020.
Đối tượng mà các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép đề nghị là các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp. Click vào hình để xem toàn bộ văn bản.

Mẫu công văn và danh sách lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh TPHCM

Mẫu công văn gồm các thông tin: tên công ty, số lượng người nước ngoài, chức danh công việc là nhà đầu tư/chuyên gia kỹ thuật/lao động tay nghề cao hay nhà quản lý được nhập cảnh, địa điểm làm việc (dự kiến), hình thức làm việc (theo khoản 1 điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016), lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay nếu có, yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài, nội dung công việc phải đảm nhận… Công văn này cần được đại diện doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ký tên, dấu.

Ngoài mẫu công văn, cơ sở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cần lập danh sách đề nghị lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào TPHCM để làm việc gồm các thông tin sau: họ tên người nước ngoài, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày dự kiến nhập cảnh, thời gian dự kiến làm việc, tình trạng đã cấp hay chưa cấp giấy phép lao động/ giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, đối tượng lao động (nhà đầu tư/ chuyên gia kỹ thuật/ lao động tay nghề cao/ nhà quản lý doanh nghiệp), dự kiến sân bay xuất, nhập cảnh (xuất cảnh nước bạn, nhập cảnh Việt Nam), ghi chú nếu có. Mẫu danh sách này cần được ký tên, đóng dấu theo quy định.

Tải mẫu công văn và danh dách tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top