Mẫu số 1 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người LĐNN

Mẫu số 1 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Doanh nghiệp, đây là mẫu bắt buộc phải có cho bất kỳ bộ hồ sơ xin giấy phép lao động nào, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

7 trường hợp cấp mới giấy phép lao động sau đây đều dùng đến mẫu số 6:

1/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần đầu trường hợp chưa có giấy phép lao động tại Việt Nam

2/ Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động trường hợp có giấy phép còn hạn, gia hạn làm tại công ty cũ

3/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn, gia hạn làm tại công ty cũ

4/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ

5/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ

6/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép hết hạn hoặc còn hạn công ty cũ, qua công ty mới để làm cùng chức vụ cao hơn

7/ Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2 trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới cấp thêm để làm cùng chức vụ cao hơn

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top