Miễn GPLĐ cho người NN kết hôn với công dân Việt Nam

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam sẽ không cần phải xin giấy phép lao động, cũng như không cần xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, song vẫn phải báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Quy định này được đề cấp đến lần đầu tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực đến hết ngày 01/01/2021), cụ thể: trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Và được quy định rõ tại khoản 2, điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/2/2021.

Việc báo cáo với cơ quan chức năng về trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được quy định như sau: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam. Tải mẫu người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thộc diện cấp giấy phép lao động tại đây.

Xem thêm

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top