Dịch vụ công TPHCM làm giấy phép lao động Việt Nam

Dịch vụ công THCM làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam là cổng thông tin điện tử, giúp tra cứu thông tin thủ tục và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trực tuyến. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có thể truy cập đường link dịch vụ công TPHCM: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/; https://dvc.hochiminhcity.gov.vn/

Dịch vụ công TPHCM làm giấy phép lao động hỗ trợ các thủ tục:

Dịch vụ công THCM làm giấy phép lao động
Dịch vụ công THCM làm giấy phép lao động
  • Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn
  • Thu hồi giấy phép lao động
  • Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ngoài dịch vụ công TPHCM các bạn có thể vào trang Cổng dịch vụ công Quốc gia để tìm hiểu thêm về thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam và các thông tin khác có liên quan.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top