Doanh nghiệp mời chuyên gia nước ngoài làm việc phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Theo công văn số 3949/CV-BCĐ về tăng cường đảm bảo PCD Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc thì các đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

Công văn số 3949/CV-BCĐ cho phép chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

Doanh nghiệp mời chuyên gia nước ngoài làm việc phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Nôi dung này được đề ra, bởi gần đây nhiều trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Song song với nội dung đề nghị trên, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng Chống Dịch bệnh Covid-19 còn đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung dưới đây để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm túc an toàn phòng, chống, dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

dịch vụ xin visa nhập cảnh cho chuyên gia1. Các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo:

– Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính Phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

– Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19.

2. Tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia lỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top