Kiểm tra, công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid 19

Công văn 3185/BNG-LS hướng dẫn việc kiểm tra, công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid 19 và danh sách các mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận khỏi bệnh covid 19 được cập nhật mới nhất trong công văn ngày 18/8/2021.

Căn cứ công văn, tiêu chí công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận khỏi bệnh như sau:

Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng covid-19, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 chưa được giới thiệu chính thức cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thì:

Giấy chứng nhận tiêm chủng covid-19, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 của nước ngoài đủ điều kiện hợp pháp hóa, các cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài sẽ làm thủ tục hợp pháp hóa ãnh sự để người nhập cảnh sử dụng giấy này ở Việt Nam.

mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng
mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng

Giấy chứng nhận tiêm chủng covid-19, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 của nước ngoài không đủ điều kiện hợp pháp hóa (không có chữ ký, con dấu, sử dụng xác thực qua ứng dụng điện tử), các cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiến hành xác nhận nội dung trên các giấy tờ, để các cơ quan đối chiếu, sử dụng trong quá trình xem xét việ rút ngắn thời gian cách ly cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đủ điều kiện.

Nếu mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid 19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao thì:

Cơ quan đại diện thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức.

Xem theo công văn 3185/BNG-LS hướng dẫn kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 ban hành ngày 18/8/2021 kèm danh sách mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top