Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn xuất cảnh và hướng dẫn viết đơn

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn xuất cảnh và hướng dẫn viết đơn

Trong trường hợp đương sự có những thông tin cần thiết cung cấp cho tòa án đang thụ lý vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi, bảo vệ tài sản, đảm bảo chứng cứ hay tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được.. đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân thì đương sự có quyền làm đơn đề nghị (yêu cầu) gửi đến tòa án với mục đích ngăn chặn người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án xuất cảnh.

Lưu ý trong quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

  • Tòa án không tự mình đưa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan vụ án mà phải do đơn vị, tổ chức, cá nhân làm đơn yêu cầu, đề nghị.
  • Những yêu cầu trong đơn xin đề nghị ngăn chặn, cấm xuất cảnh đối với người có liên quan phải đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, có căn cứ cụ thể và thực hiện theo trình tự của bộ luật tố tụng dân sự.
  • Đơn vị, tổ chức, cá nhân khi gửi đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh phải đưa ra được chứng cứ chứng minh đối với yêu cầu trên và những kiến nghị này là cần thiết và hợp pháp.

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn xuất cảnh

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn xuất cảnh và cách viết

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

NGĂN CHẶN XUẤT CẢNH

(V/v Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh với người có nghĩa vụ liên quan)

Kính gửi: … (Gửi đến tòa án nhân dân có thẩm quyền đang thụ lý vụ án)

Tên tôi là: … Sinh năm: ../ ../ ..

CMND số … cấp ngày ../ ../ .. , nơi cấp …

Địa chỉ: …

Điện thoại liên hệ: …

Tôi đang là .. (Tư cách pháp nhân đối với vụ án:  nguyên đơn, bị đơn, đương sự, người đại diện pháp lý của đương sự..)  trong vụ án … số … ngày… tháng … năm … được Tòa án nhân dân … thụ lý giải quyết.

Nội dung/ lý do tranh chấp: (Cụ thể những nội dung dân sự đang tranh chấp, kiện tụng.. diễn biến sự việc, nhận định, kết quả.. của toà án có thẩm quyền đến thời điểm hiện tại)

Đề nghị tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh dựa trên các quy định:

  • Điều 111: Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – Luật Tố tụng dân sự năm 2015
  • Điều 128: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ – Luật Tố tụng dân sự năm 2015
  • Căn cứ điều 21 của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh qui định một số trường hợp chưa được xuất cảnh.

Căn cứ những quy định của luật tố tụng dân sự năm 2015 và nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất nhập cảnh của pháp luật Việt Nam tôi đề nghị toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngăn chặn xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ liên quan là:

  • Ông/ bà: … Sinh năm: ../ ../ ..
  • CMND số … cấp ngày ../ ../ .. , nơi cấp …
  • Địa chỉ: …
  • Điện thoại liên hệ: …

Để bảo đảm việc thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi đề nghị .. (Trình bày mong muốn, nguyện vọng của cá nhân, tổ chức, đơn vị.. đối với người có nghĩa vụ liên quan)

Kính mong Quý tòa xem xét, chấp thuận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và tôi cam kết, chịu trách nhiệm trước tòa án về những thông tin mình đã cung cấp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Xem thêm:

Luật xuất nhập cảnh mới nhất, bản full

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.