Home Thông tin hữu ích Tải mẫu đơn Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu Việt Nam

Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu Việt Nam

Mẫu TK05 là đơn trình báo mất hộ chiếu Việt Nam được ban hành theo Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/06/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Lưu ý khi điền mẫu TK05

  • Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.
  • Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi bị mất hộ chiếu thì đơn trình báo mất hộ chiếu do cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khai và ký thay. Trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì đơn báo mất hộ chiếu phải được Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mất hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn.
  • Đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu TK05) sẽ nộp kèm giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp nếu  trường hợp trình báo mất hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Khi đến nộp hồ sơ trình báo mất hộ chiếu phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu.

Mẫu TK05 Đơn trình báo mất hộ chiếu

Tải mẫu TK05

Công dân Việt Nam làm mất hộ chiếu tại Việt Nam khi trình báo mất hộ chiếu cần tải đúng mẫu đơn trình báo mất. Download mẫu TK05. Doc.

Theo quy định, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất hộ chiếu theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.