Quy định mới về người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo nhiều hình thức khác nhau như: Thực hiện hợp đồng lao động; Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; Chào bán dịch vụ; Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại; Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam…. Trong đó, đối tượng người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp được quy định rõ ràng, cụ thể hơn tại nghị định 152/2020/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 15/2/2021), cụ thể:

Quy định mới về người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

“Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục”.

Còn theo nghị đinh 11/2016/NĐ-CP trước đây thì không quy định rõ 12 tháng “liên tục” (Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.)

Các đối tượng lao động nước ngoài muốn xin giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có giấy tờ chứng minh được tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

Và theo nghị định 152/2020/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải vẫn thuộc đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động như nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top