Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội là thông tư mới nhất được ban hành ngày 30 tháng năm 2018. Thông tư này, chính thức có hiệu lực áp dụng, thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Phạm vi sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 18/2018/TT gồm 11 điều, quy định sửa đổi, bổ sung khá nhiều thông tư. Cụ thể thông tư số 18/2018/TT sửa đổi, bổ sung các thông tư sau:

– Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH;

– Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

– Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

– Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC;

– Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

– Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH

– Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH

– Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

– Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Cơ sở xây dựng ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

– Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

– Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quy định mới nhất về làm giấy phép lao động theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH thì các quy định sửa đổi, bổ sung mới nhất về việc làm giấy phép lao động được quy định tại điều 9 với 9 vấn đề được sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, còn có phần phụ lục, trình bày rõ các biểu mẫu được sửa đổi, bổ sung mới nhất. Do đó, người sử dụng lao động, người lao động nước ngoài cần chú ý các quy định này để thực hiện thủ tục làm giấy lao động một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Xem, tải, download thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

Bạn có thể tìm hiểu, xem toàn văn Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH qua các links dưới đây

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc

http://www.mediafire.com/file/4rzirxa6cjs2q3t/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc/file

http://www.mediafire.com/file/u3bbgd5mcb5qhn1/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf/file

 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mới mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. Với những ai cần tìm hiểu quy định mới về làm giấy phép lao động thì thông tư này rất quan trọng. Bạn nên download về để nghiên cứu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn, hỗ trực thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động thì có thể liên hệ với công ty PNVT của chúng tôi.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top