QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGUỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành thông qua nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017.

QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGUỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Nghị quyết quy định khi người sử dụng lao động làm thủ tục để được cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải đóng lệ phí là 600.000 đồng/giấy phép đối với việc cấp mới giấy phép, còn cấp lại giấy phép lao động thì chỉ có 450.000 đồng/giấy phép.

Cơ quan, tổ chức thu lệ phí gồm 2 nhóm:

– Thứ nhất: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

– Thứ hai: Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai thu lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thuộc quyền quản lý.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nguồn tài liệu tham khảo: quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

>>> GIẢI PHÁP CHẮC CHẮN SỞ HỮU GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGAY LẦN NỘP ĐẦU TIÊN >>>

5/5 - (7 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top