Thông tư 250/2016/TT-BTC về lệ phí cấp giấy phép lao động

Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2016 là văn bản quy định khoản lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

thông tư 250/2016/TT-BTC

Phạm vi điều chỉnh của thông tư 250/2016/TT-BTC

Thông tư 250/2016/TT-BTC là văn bản hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tỉnh.

Xem thêm

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Lệ phí cấp giấy phép lao động do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định

Thông tư 250/2016/TT-BTC tại khoản 4, điều 3 danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội Đồng nhân dân cấp tỉnh thì lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Xem toàn văn và tải thông tư 250/2016/TT-BTC .doc .pdf

Thông tư 250/2016/TT-BTC là hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội Đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bạn hãy xem toàn văn thông tư 250/2016 tại đây.

Để tải thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, hãy click các link bên dưới.

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-250-2016-ngay-11-01-2016.doc.doc

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-250-2016-ngay-11-01-2016.pdf.pdf

Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Thông tư này được ban hành đã thay thế cho Thông tư số 02/2014/TT-BTC; Thông tư số 179/2015/TT-BTC và Thông tư số 94/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top